Som vi tidigare meddelat har Be Sporty valt att pausa kursverksamheten tillfälligt och erbjuda resterande tillfällen vid ett senare tillfälle. Nu är det klart att alla elever på Be Sporty fortsätter terminen från och med vecka 34. Vi er fram emot att köra igång igen och vi tackar alla elever, föräldrar, ledare och partners för det fantastiska stöd ni gett oss i denna exceptionella situation.

För dig som är intresserad av bakgrunden till vårt beslut att tillfälligt pausa terminen vill vi gärna dela med oss av hur våra tankar har gått. Det finns inget facit på hur vi och samhället ska ta oss igenom Corona-krisen, men vi har med hjälp av Folkhälsomyndighetens riktlinjer gjort en riskbedömning för vår verksamhet som visar följande riskfaktorer:

  • För det första. Våra kurser är samtliga inomhusevenemangoch är producerade för att bedrivas i en inomhussal med musik, redskap, speglar, rekvisita. Våra lektioner går således inte att bedrivas utomhus, vilket Folkhälsomyndigheten rekommenderar.
  • För det andra rekommenderas att idrottslektioner bör utformas utan närkontakt mellan deltagarna. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säger ”Jag vill påminna om att man i idrottsundervisning bör undvika aktiviteter som innebär fysisk kontakt mellan eleverna, och påpekar att även dans bör undvikas”.

Våra kurser bygger på nära samspel och kontakt, både mellan elever och ledare. Be Sportys kursplan är uppbyggd på att gruppövningarna har många element av typen hålla händer, high five, sitta ihop, använda samma redskap. En viktig fråga för oss är också säkerheten på lektionerna, främst gymnastik, där det förutsätts att ledaren har mycket nära kontakt med deltagarna för att kunna garantera säkerheten för barnen.

  • För det tredje poängterar Folkhälsomyndigheten att hygienåtgärder i lokaler är extra betydelsefulla i denna epidemi. Då vi hyr in oss hos externa hyresvärdar med många skiftande huvudmän kan vi ej säkerställa denna punkt. Vi kan således inte styra tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Utöver de punkter ovan finner vi också svårigheter att bedriva verksamhet temporärt på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Dels beror detta på att en stor del av ledarna har sjukskrivit sig pga myndigheternas anvisningar att stanna hemma vid minsta symptom. Dessutom är många av de kurslokaler vi hyr i skolor, gym och träningsanläggningar stängda av fastighetsägarna pga deras begränsningar av sin verksamhet pga covid19. 

Kurstillfällena flyttas nu fram till vecka 34 och vi håller just nu på att boka om lokaler och ledare till att återuppta kurserna då. Detta innebär självklart ingen ytterligare kostnad för er utan var och en ska få det antal kurstillfällen som ingår i respektive kurs. 

Vi ser så fram emot att starta igång igen. Fram till dess lanserar vi vår superhärliga app som ger våra elever aktivitet och kreativitet under våren. Appen går live på Skärtorsdagen 9/4 och varje vecka fram till midsommar kommer nya roliga överraskningar för barnen. Välkomna till Den Magiska Trädgården!

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://www.svd.se/folkhalsomyndigheten-haller-presstraff-q25a