Vi är stolta och glada att nu vara en del av Generation Pep.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Nu är Be Sporty en “Peppare” vilket innebär att vi är en del av ett nätverk som alla arbetar för barn och ungdomars hälsa. https://generationpep.se/sv/engagera-dig/goda-exempel/

Vi ser fram emot det här samarbetet och hoppas att vi kan vara med och bidra med vår syn och kunskap på hur vi får fler barn i rörelse i Sverige.

En del i Generation Peps viktiga arbete är att årligen anordna Pep Forum  där många aktörer inom barnidrott och hälsa samlas för inspiration, samverkan och diskussion. Den 24 oktober anordnas  Pep Forum i Stockholm och temat för dagen är
ojämlikheten i barn och ungas hälsa; orsaker, konsekvenser för samhället och hur man kan ta sig an utmaningarna.

Be Sporty kommer vara närvarande och det skall bli mycket intressant att få vara en del av detta forum.